/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „CZARYSZ” Ryszard Czajkowski zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług, obsługi zapytań ofertowych, wystawiania faktur, świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług, obsługi zapytań ofertowych, wystawiania faktur, świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest powyższe.

Posiada Pani/Pan/ posiadacie Państwo prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.